Bli medlem

Albert Engström Sällskapet utger årligen en årsbok innehållande intressanta artiklar om Engströms liv och leverne. Ett medlemskap i Sällskapet renderar en årsbok och medlemskort som (vid uppvisande) berättigar till fria resor för hela familjen på Eckerölinjen samt fritt inträde till Albert Engström-musèet och ateljén.

Priser:

Medlemskap individuellt 275 kr/år
Familjemedlemskap 400 kr/familj och år
Ungdomsmedlemskap 200 kr (30 år)

Fyll i formuläret nedan så skickar vi faktura samt den senaste årsboken.

Anmälan - Bli medlem