Nyheter

Albert Engström besitter en alldeles särskild popularitet i Sverige, idag liksom under sin livstid. Hans porträtt och tolkningar av, som han kallar det, adel, präster, smugglare och bönder, är djupt inrotade i det svenska medvetandet. Det är i många svenskar som känner till Engström och hans ”gubbar”. Han är framför allt känd som tecknare, men han är också en mycket framstående konstnär på ordens område och förtjänar att läsas mera. Mycket mera. Humoresker, reseskildringar och kåserier utmärker Engströms prosa, men här finns också djupare samhällskritik, och karakteristik.

Inbjudan till årsmöte 12:e september

Kallelse till årsmöte i Albert Engström Sällskapet 2021-09-12

Sällan har väl uttrycket ”Äntligen” passat så bra. Söndagen den 12 september samlas vi på Eckerölinjens färja för att genomföra ett traditionellt årsmöte, äta gott och umgås. Vi samlas i god tid i Eckerölinjens färjeterminal kl 14.30. Biljettutlämningen kommer att ske i avgångshallen. Vi kommer att stå med en skylt märkt Albert Engström Sällskapet där ni får ut era biljetter. Färjan avgår kl 15.00. Väl ombord samlas vi i Konferensrummet Båtsman, där finns kaffe och fralla. Under färden mot Åland genomför vi årsmötesförhandlingarna. Under återvägen njuter vi av god mat och trevlig samvaro självklart finns det tid för taxfreeshopping.

Dagordning för årsmötet

 1. Mötets öppnande
 2. Val ordförande och protokollförare för mötet
 3. Val av protokolljusterare att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll
 4. Godkännande av kallelsen till årsmötet
 5. Styrelsen och revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 6. Förslag till årsavgift för nästkommande år samt årets budget
 7. Val av ordförande och styrelseledamöter
 8. Val av revisorer samt ersättare för dessa
 9. Val av valberedning
 10. Styrelsens förslag till tillägg i stadgarna.

Ny paragraf 11. Force Majeure

Denna paragraf kan tillämpas om Sällskapet drabbas av händelser som står utanför Sällskapets kontroll. Det kan vara krig, naturkatastrofer eller myndigheternas restriktioner. Förhindrar det att den beslutsordning som beskrivs i dessa stadgar helt eller delvis inte kan genomföras uppdras styrelsen att fortsätta att handla i Sällskapets intresse. Styrelsen skall kalla till årsmöte så snart det är möjligt. Årsmötet kan vara digitalt men fysiskt möte skall eftersträvas.

 1. Behandling av förslag som väckts av medlem och skriftligen tillställts styrelsen minst tre veckor innan årsmötet.
 2. Mötets avslutning

Alla möteshandlingar finns från och med 15 augusti på vår hemsida www.albertengstrom.se 

Vi som håller i arrangemanget behöver få veta följande:

 • För- och efternamn
 • Födelseår, kön och nationalitet (lagkrav från 2018)
 • Om ni önskar att åka buss vänligen meddela oss från vilken busshållplats ni åker. Tidtabeller hittar ni här: https://www.eckerolinjen.se/anslutningsbussar

Vänligen skicka anmälan och ovanstående information senast 25 augusti till:

Kaj Hörberg, sällskapets sekreterare, kaj12horberg@gmail.com Vid frågor ring:

072-546 34 28 (Mats Törnquist).

OBSERVERA

 • Ni måste meddela busschauffören att ni tillhör Albert Engström Sällskapet då ni går ombord på bussen.
 • Ni måste kunna uppvisa fotolegitimation vid biljettutlämningen.

KOSTNADER

Kostnad för resa och mat är 350 kronor. Denna summa betalas på bankgiro 442-9064 senast den 25 augusti. Ange OCR nr: 617266. Dryck till maten betalas av var och en.

Väl mött!

Styrelsen

Bilagor