2015 – Magnus Betnér, Marcus-Gunnar Pettersson

Magnus Betnér – Pristagare

Priset delas i år ut till scenpersonligheten och ståupparen Magnus Betnér för hans träffsäkra förmåga att leverera det lilla extra.

Motiveringen, Magnus Betnér Albert Engström var en mycket speciell person. Han var en allvarlig man men kunde också vara både påträngande, obehaglig och jävligt rolig.

Alla de här epiteten gäller också i hög grad för Magnus Betnér. Båda har en förmåga att se igenom brackighet och uppblåst självgodhet. Och båda kan med ett ord (eller en bild) punktera såväl enskilda skrävlare som hela företeelser. För Alberts del kom denna form av satirisk argsinthet ur espekten för sanning och för vanliga människor. Och jag tycker mig kunna läsa in just det i Magnus Betnérs sätt att arbeta. Respekten för det riktiga, irritationen över det tillgjorda och omsorgen om det mänskliga. Omsorgen om det mänskliga! Är det verkligen Alberts och Magnus spelplan? Ja, absolut. För det är just det mänskliga, med alla sina udda och bräckliga former, som de uppblåsta brackorna vill spegla sin tillgjorda självgodhet i. Och det är då det smäller!.

Albert Engström Sällskapets styrelse har beslutat att från och med år 2014 dela ut ett ungdomspris till en pristagare i ca 30 års ålder eller yngre. Priset kommer att delas ut, vartannat år till en kvinna och vartannat år till en man. Priset följer Albert Engströmprisets stadgar men fokuserar mer på ”i Alberts Engströms Anda”.

Marcus-Gunnar Pettersson – Ungdomspristagare

En ung tecknare och illustratör som med sin bredd når över många genrer. Som på ett lovande sätt tar sig an såväl porträtt som stockholmskildringar. Som modigt och utan betänkligheter ger sig på idoler och förebilder. Som redan är långt mer än lovande.