Om Albert Engström Sällskapet

Albert Engström Sällskapet bildades 1981 och är ett av Sveriges största personlitterära sällskap med över ca. 900 medlemmar. Sällskapet har sitt säte i Grisslehamn och har också en smålandssektion med säte i Eksjö

Sällskapet är en ideell organisation med uppdrag att sprida kunskap om Albert Engström och hans konstnärliga verksamhet. Sällskapet ger utt en årsbok. Genom olika aktiviteter belyser vi hans mångsidiga produktion samt håller hans författar- och konstnärskap levande för nya generationer. I Grisslehamn förvaltar och bedriver sällskapet museiverksamhet vid Engströmgården, Ateljèn och Tecknarens Hus

I Eksjö finns också ett Engströmmuseum med stora samlingar. Hults hembygdsförening framför också varje sommar i Hult dramatiseringar av berättelsena Fattigstugan, Nödåret och Prästgården.


Bli Medlem

Albert Engström Sällskapet utger årligen en årsbok innehållande intressanta artiklar om Engströms liv och leverne. Ett medlemskap i Sällskapet renderar en årsbok och medlemskort som (vid uppvisande) berättigar till fria resor för hela familjen på Eckerölinjen med avgång 15.00 från Grisslehamn och hemresa från Eckerö 18.30 lokal tid samt fritt inträde i musèet

Priser:

Medlemskap individuellt 275 kr/år
Familjemedlemskap 400 kr/familj och år
Ungdomsmedlemskap 200 kr (30 år)

Betala årsavgiften till Albert Engströmsellskapet Bankgiro: 442-9064.

Fyll i förmularet nedan så skickar vi alla uppgifter om medlemskapet.


Styrelsen

För att kontakta våra styrelsemedlemmar direkt, vänligen klicka på knappen nedan

Läs Mer 

Stadgar

  • § – 1 Rikssällskapet har till uppgift

    att sprida kunskap om Albert Engström och hans konstnärliga samt litterära verksamhet

    att regelbundet utge en skrift, som belyser Albert Engströms mångsidiga produktion samt att genom olika aktiviteter hålla hans författar- och konstnärskap samt personlighet levande för nya generationer …

Läs Mer ULF LUNDKVIST – PRISTAGARE

Tilldelas Ulf Lundkvist. Kanske inte för nit och redlighet, men för ett helsikes bra konstnärskap. Han är en etablerad och studerad karl, med såväl Grundis som …Läs Mer 

SORAN ISMAIL – UNGDOMSPRISTAGARE

Man kan undra vad en ödmjuk, fördomsfri och snäll person som Soran Ismail har för koppling till Albert Engström. Förmodligen ingen. Kanske får han årets ungdomspris …Läs Mer