Om Albert Engström Sällskapet

Albert Engström Sällskapet bildades 1981 och är ett av Sveriges största personlitterära sällskap med över ca. 800 medlemmar. Sällskapet har sitt säte i Grisslehamn och har också en smålandssektion med säte i Eksjö

Sällskapet är en ideell organisation med uppdrag att sprida kunskap om Albert Engström och hans konstnärliga verksamhet. Sällskapet ger utt en årsbok. Genom olika aktiviteter belyser vi hans mångsidiga produktion samt håller hans författar- och konstnärskap levande för nya generationer. I Grisslehamn förvaltar och bedriver sällskapet museiverksamhet vid Engströmgården, Ateljèn och Tecknarens Hus

I Eksjö finns också ett Engströmmuseum med stora samlingar. Hults hembygdsförening framför också varje sommar i Hult dramatiseringar av berättelsena Fattigstugan, Nödåret och Prästgården.