Om Albert Engström Sällskapet

Albert Engström Sällskapet bildades 1981 och är ett av Sveriges största personlitterära sällskap med över ca. 900 medlemmar. Sällskapet har sitt säte i Grisslehamn och har också en smålandssektion med säte i Eksjö

Sällskapet är en ideell organisation med uppdrag att sprida kunskap om Albert Engström och hans konstnärliga verksamhet. Sällskapet ger utt en årsbok. Genom olika aktiviteter belyser vi hans mångsidiga produktion samt håller hans författar- och konstnärskap levande för nya generationer. I Grisslehamn förvaltar och bedriver sällskapet museiverksamhet vid Engströmgården, Ateljèn och Tecknarens Hus

I Eksjö finns också ett Engströmmuseum med stora samlingar. Hults hembygdsförening framför också varje sommar i Hult dramatiseringar av berättelsena Fattigstugan, Nödåret och Prästgården.

Stadgar

  • § – 1 Rikssällskapet har till uppgift

    att sprida kunskap om Albert Engström och hans konstnärliga samt litterära verksamhet

    att regelbundet utge en skrift, som belyser Albert Engströms mångsidiga produktion samt att genom olika aktiviteter hålla hans författar- och konstnärskap samt personlighet levande för nya generationer …

Läs Mer ULF LUNDKVIST – PRISTAGARE

Tilldelas Ulf Lundkvist. Kanske inte för nit och redlighet, men för ett helsikes bra konstnärskap. Han är en etablerad och studerad karl, med såväl Grundis som …Läs Mer 

SORAN ISMAIL – UNGDOMSPRISTAGARE

Man kan undra vad en ödmjuk, fördomsfri och snäll person som Soran Ismail har för koppling till Albert Engström. Förmodligen ingen. Kanske får han årets ungdomspris …Läs Mer