2011 – Sture Hegerfors

Sture Hegerfors har i sin livsgärning såsom författare, tecknare men även såsom forskare i serier och dess kultur bidragit till att acceptansen för denna konstform nått nya rikare dimensioner och acceptans i samhället. Sture Hegerfors initiativ till Svenska Serieakademin år 1965 är en hörnsten för detta arbete.

Vid utseende av 2011 års pristagare, Sture Hegerfors, har vi jämfört honom med Albert Engström.

• Båda två bestämde sig i tidig ungdom att bli tecknare och blev det.
• Båda två har i sin egen tids anda samlat tecknare runt sig själva.
• Båda två är/var inbitna tidningsmän.
• Båda två har/hade en närmast enorm produktion av teckningar.
• Båda två hinner/hann dessutom med att skriva och ge ut böcker i en stor omfattning.
• Båda två är/var medlemmar av olika akademier. Albert Engström satt i Svenska Akademien och Konstakademien. Sture Hegerfors är president i Serieakademien.
• Båda två har aktivt arbetat för bevarandet av Göteborgshumorns särdrag, det s.k. ”vitzandet”.
• Båda dessa herrar levde åren 1938-1939 och 1940.

Albert Engström Sällskapet har med ovanstående jämförelser beslutat att ingen kan vara mer värdig pristagare år 2011 av Albert Engström priset än Sture Hegerfors.

Utöver det får pristagaren ett års gratis medlemskap i Albert Engström Sällskapet med dithörande nål och årsbok.