Engströmgården

Albert Engströmmuseet är inrymt i gården Augustberg utanför Grisslehamn, som Albert Engström förvärvade 1902. Han köpte gården för cirka 9000 kronor av änkan efter sjökaptenen August Lindström. Han hade då tidigare bott två somrar som sommargäst i Grisslehamn. Albert Engström och hans hustru Sigrid (född Sparre) bodde här permanent fram till 1916, då de flyttade in till Stockholm. Han behöll dock gården som sommarbostad fram till sin död.

“Nu är jag ägare av ett hemman med corps de logi, uthus och ateljé, den underbarast belägna i landet. När höststormarna komma, yr skummet över takåsen och i sjön nedanför jagar sälen.”

I Albert Engströms gamla bostad (corps de logi) har hans hem återskapats och här ser det i stort sett lika ut som den idyll det var när familjen Engström levde i Grisslehamn. Här finns muséet och muséibutiken samt ett litet konstgalleri.
I ‘brygghuset’, mitt emot muséet, finns restaurangen Café Kalaset.