Årsböcker

Albert Engström-sällskapet utger årligen en årsbok innehållande intressanta artiklar om Engströms liv och leverne.
Ett medlemskap i Sällskapet renderar en årsbok. Årsböckerna (inte den senaste) går även att köpas separat.

Årsböcker 1982 – 2002

Albert Engström Sällskapet * Årsbok 1982

Curt Hellquist: 1721 medlemmar och 331076 kronor.
Rolf E Wagermark: Första Engströmdagen i Grisslehamn.
Stellan Arvidson: ” Ej vörda-vårda”
Birgit Qvarnström: I Småland.
Intervju med Albert Engströms dotter: Lisa Larsson Engström berättar för Sten-Eggert Nauclér.
Rolf E. Wagermark: Från Norrköping till Grisslehamn.
Birgit Qvarnström: Albertkretsen på Engströmgården.
Kar de Mumma: Kring Albert Engström och Hasse Z.
Birgit Qvarnström: Albert var hans lärare, dottern hans fästmö.
Birgit Qvarnström: Att vara piga hos Engströms.
Helmer Lång: Varför just Albert Engström.
Birgit Qvarnström: ”Min vän Kalle Andersson”
Birgit Qvarnström: I ateljén.

Albert Engström Sällskapet * Årsbok 1983

Inger Wilin: Möt Albert i Eksjö Museum.
Elisabeth Claesson: ”Verk” av den unge Alberts hand.
Birgit Tyréus: Albert Engström lever upp varje år i Hult.
Helmer Lång: Albert Engströms Småland.
Sten Eggert- Nauclér: Akademiledamot och Kyrkofursten.
Elisabeth Claesson: Pyttans A-B och C-D lära.
Curt Hellquist: Stormig resa till paradiset.
Stellan Arvidsson: Alberts inträdestal i Akademien.
Roland Kempe: När vi hälsade på Albert i Grisslehamn.
Birgit Qvarnström: När Strindberg kom till Engströmgården.
Nils Berman/ Birgit Qvarnström: Albert på en bibliofils bokhylla.
Rolf E Wagermark: Winklar på wägen.
Curt Hellquist: Albert som reklamproducent.
Lennart Jansson: Den romantiske pastorn på Väddö.
Curt Hellquist: Liv i Albert.

Albert Engström Sällskapet * Årsbok 1984

Åke Davidsson ”Käre broder Lunkentus”
Märta Bohlin ”Två smålänningar bland De Aderton”
Birgit Qvarnström ”Två smålänningar till”
Germund Michanek ”Två allvarliga humorister”
Lennart Anderzon ”Unik Engströmsamling hos Elweroth”
Helmer Lång ”Albert och Emil i Lönnerberga”
Östen Malmberg ”Ett brev till min far”
Rolf E Wagermark ”Vägen till Valand”
Marie-Louise och Larsolof Giertta ”Koolingens farfar i Göteborg”
Rune Sam Samuelsson ”Daniel i lejonkulan och Alberts nattliga kval”
Putäll med variationer
Curt Hellqvist ”Den vilde jägarn'”
Birgit Qvarnström ”Osedd skall vår kärlek blomma”
Arne Karlsson ”Albert Engström i filatelins värld”
1 av 4.973

Albert Engström Sällskapet * Årsbok 1985

Åke Davidsson: Kring Albert Engströms gästbok.
AE intager stol nr 18 (teckning).
Lars Hamberg: Albert Engströms kontakter med Finland.
Birgit Tyréus: En Engströmsamlare i Småland.
Germund Michanek: Albert Engströms galoscher.
”Hon som fick för humor“
Rune Sam Samuelsson: Albert Engströms Grisslehamnsstab i karikatyr.
Herman Stolpe: Albert Engström och ” sjövilde vännen” Uno Österman.
Kar de Mumma: Var Engström arg, avundsam och okunnig?
Polityrspriten än en gång.
Willys vrak, Engström och Martinson.
Birgit Tyréus: ”Bästa Engströmporträttet.
Birgit Tyréus: När Kolingen blev frimärke.
Birgit Qvarnström: Albert Engström i dagens Stockholm.
Rolf Arfwedson: Ett kräftkalas på Engströmgården.
REW: Från Norrköping till Grisslehamn.
Ett brev till min far.

Albert Engström Sällskapet * Årsbok 1986

Tack, Erik Johan Längman.
Torsten Svedfelt: Albert Engströms syn på Zorn.
Lars Hamberg: Albert och Alma.
Hasse Zetterström: Hos Albert Engström i Grisslehamn.
Kar de mumma: En afton med Albert Engström.
Germund Michanek: Att vara Albert Engströms son.
Rolf E Wagermark: Valand och vidare.
Ragnar Gottfarb: Albert Engström och Hugo Lindberg.
Ragnar Gottfarb: När AE ingrep i Marsjömålet.
Sture von Schewen/ Birgit Tyréus:Svansarna- där Albert dåsade vid ekebordet.
Rune Sam Samuelsson. Carl Mikael Bellman och Albert Engström samt något om ”handgemäng”
Birgit Qvarnström: Engström och Karlfeldt två nära vänner.
Hans Nilsson: Tur att Albert började kreta i rätt ände.
Birgit Qvarnström: Döderhultarens Albert fick längre ben.
Karl-Ivar Hildeman/ Birgit Qvarnström: Fru Sigrid återupprättad.
Polityrspriten- slutet på historien.
Ur familjealbumet. ”Cigarren”.

Albert Engström Sällskapet * Årsbok 1987

Åke Davidsson: Några blad ur en av AE:s skissböcker.
Åke Davidsson: ”Herr Larssons undrande och spörjande elev”
Birgit Qvarnström: Engströms syn på Svenska Akademien innan han satt där själv.
Curt Hellquist: Engström på utrikiska.
Ivar Öhman: Albert Engström i Simplicissumus.
Birgit Qvarnström: Det var då, det!
Birgit Qvarnström: I Alberts spår från Medelhavet till Skinnarviksringen.
Rune Sam Samuelsson: Albert Engström- konstnären och hans signeringar.
Rune Sam Samuelsson: Anna Brantings märkliga brevbekännelse för AE.
Curt Hellquist: Allvetaren knäppte Albert på näsan.
Bo Petersson: Albert ”tränade” Rit- Ola i boxning.
Rolf E. Wagermark: Vidare Vallentin.
Birgit Tyréus: Albert Engströms föräldrahem och 30-årsjubileum.
Lars Hamberg: Albert och Alma ännu en gång.
Albert Engström: Flyga.
Birgit Tyréus: Albert Engström och pilotvingarna.
Curt Hellquist: Svenska folket tar åter.

Albert Engström Sällskapet * Årsbok 1988

Curt Hellquist: Carl-Albert räddade Albert.
Hans Lönegren: Albert Engström och Axel Klinkowström.
Uno Myggan Ericson: Engström Visan och revyn.
Birgit Qvarnström: ” Den mest hänryckande humoresk som finns på svenska”
Birgit Qvarnström: De satt på stol n:o 18
Rune-Sam Samuelsson: När Albert lät pudra och filmsminka sig.
Rune.Sam Samuelsson: Ett råd av Albert.
Birgit Qvarnström: Unik expo i Grisslehamns museum: ”Skakis” i tårar, Sigrid med cigarr.
Rolf E Wagermark: Vidare vyer.
Curt Hellquist: Brutet ben ger intressant fynd.
Birgit Qvarnström, Sven Blomgren: Tack för Curt.
Bo Petersson: Det var i Mullsjö A.E. började skriva.
Birgit Qvarnström: Vedholm, Vedholm, Vedholm.
Birgit Qvarnström: ” Det vanliga priset, 500 lock”.
Jan Agertz: Engströmsutställningen på Eksjömuseum- en presentation.
Robert Norrby: Å hördu Snåle bonde.

Albert Engström Sällskapet * Årsbok 1989

Birgit Qvarnström: Engström i bokfloden m m.
Rune Sam Samuelsson: En ”fridfull julhälsning” till Albert Engström.
Olle Lönnheim: Albert Engströms brev till Arthur Engberg.
Hans Nilsson: Trosa- Albert Engström utkorade kråkvinkel.
Birgit Qvarnström: Engström och Bonniers.
Bo Petersson: En ”långdröm” En dubbelstaty med Albert och Kolingen.
Evert Taube, Rune Sam Samuelsson: Evert Taubes ode till AE med anledning av kvädet Podager.
Uno Myggan Ericson: Extra sprit till Engström.
Birgit Tyréus: Vila i småländsk jord.
Birgit Tyréus: Lars Engström minns farbror Albert.
Curt Hellquist: Han förevigade sekelskiftets storheter.
Gudrun Holm: Ett måhända lite annorlunda möte med Albert Engström.
Evert Taube: Ur ” Berättelser under ett fikonträd”
Albert Engström: Nathan Söderblom- humoristen.
Curt Hellquist: Karikatyriska Sonetter tillägnade Albert Engström vid hans 40-årsdag af Gustaf Fröding.
Erik Abrahamson: Smålamndshistorier.
Kjell Hjern: Valands konstskola.
Gustaf Näsström: Konstnärsliv i Göteborg.

Albert Engström Sällskapet * Årsbok 1990

Rune Sam Samuelsson: Engström- grafikern.
Birgit Qvarnström: 50 år- i två varianter.
Hans Lönegren: Albert Engström och Sven Hedin.
Birgit Qvarnström: Albert och konstnärsvännen Schwab.
Eigil Schwab: En resa med Albert Engström.
Åke Söderman: Engström, rospiggen och verkligheten.
Curt Hellquist: Två av svenska parnassens största.
Birgit Qvarnström: Ur Engströms familjealbum 1
Birgit Qvarnström: Ur Engströms familjealbum 2
Birgit Qvarnström: På dans hos Engströms 1907.
Curt Hellquist: Glödande kärlek.
Gunnar Reinholtz: ” Den siste AE-gubben”
Curt Hellquist: Skämttecknare i stöpsleven- ur Helmer Långs engströmsbiografi ”Den unge Albert“.
Nils Nilsson: Albert Engström och Eksjö.
Kar de Mumma: Farbror Albert laddade gärna med varghagel.
Bo Petersson: På Mossebo sa det ”klick”.
Hilding Sallnäs: Albert Engström och Småland.
The hard way- eller underbart är kort över Ålands jäsande hav?

Albert Engström Sällskapet * Årsbok 1991

Lennart Jansson: De nio årsböckerna.
Birgit Qvarnström: Käre Albert! Kära Selma! En brevväxling.
Helmer Lång: Albert Engström lever!
Hasse Z: Albert Engström till 70-årsdagen.
Helmer Lång: Albert Engström och Danmark.
Kjeld Elfelt: Humorist- kvindehade og aldrig voksen.
Kerstin Kåll: Albert Engström och mördaren.
Rune Sam Samuelsson: Ur en av Albert Engströms dagböcker.
Knud Ahnlund: Svenska Akademien hedrar minnet av AE
Två marskalkar berättar.
Elving Pettersson: Albert En
gström och hans föräldrar.
Evert Taube: Grisslehamns parnass.
Curt Hellquist: Tre år var Evert Taube AE:s privatelev.
Bo Petersson: Pyttans AB och CD-lära till Eksjö.
Curt Hellquist: Svartkonstens mästare var även besatt av färg.
Hans Lönegren: Albert Engström och Knud Rasmussen.
Bo Petersson: Minnesmedalj över Albert Engström 1990.
Curt Hellquist: Sill och potatis, kött och potatis.

Albert Engström Sällskapet * Årsbok 1992

Rune Sam Samuelsson: Lena Börjeson och Albert Engström.
Birgit Qvarnström: Vem var Kolingen?
Curt Hellquist: Engströms kamp med och mot surmjölken.
Carl Mothander: Två konstnärer på Estlandskryss.
Helmer Lång: Heidenstam och Albert Engström.
Curt Hellquist: Två veckors våldsam frukost på ”Solen”
Karl Herman Malmström: Albert Engström pryder Lasse Lucidor.
Albert Engström: Östergrens hjälplöshet.
Hans Lönegren: Med Albert Engström i tiden.
Birgit Tyréus: Albert Engström gäst på Harg.
Debut i Mullsjö 1888-89.
Tord Björnwall: Albert Engströms intresse för apotekaren och hans medikamenter.
Ragnar Hyltén-Cavallius: Början av seklet i Grisslehamn.
Inger Strömberg: Antologia Engstroemiana.

Albert Engström Sällskapet * Årsbok 1993

Göran Brunius: Albert.
Gösta Werner: Albert Engström i filmens värld.
Rune Sam Samuelsson: August Strindbergs ” Svarta fanor” först i Strix.
Birgit Qvarnström: Vem var först- Albert eller svågern?Ernst Malmberg: Lukas Mosak.
Birgit Qvarnström: Midsommar.
Gunnar Hallenblad: Albert Engströms dubbelspel i sammandrag.
Helmer Lång: Engström genom Hallenblads glasögon.
Birgit Qvarnström: Engströmsaktuellt i kristid.
Bo Petersson: Han visste vad besöket gällde.
Hans Lönegren: Albert Engströms vägar, gator och trappor.
Birgit Qvarnström: Unge Alberts ”afgudahus”.
Birgit Qvarnström: Årsboksartikel i fint sällskap.
Lars- Bruno Engström: Om fader Albert.
Lisa Engström- Larsson: Sigrid kunde förlåta allt- också otrohet.
Malin Engström: Ingen var så stilig som pappa.
Curt Hellquist: Dramat i havsbandet.
Helmer Lång: I marginalen.
Nils Nilsson: Albert Engström går i arv.
Birgit Tyréus: Robert Tolf inspirerade Albert.
Birgit Tyréus: Nattklubben Kolingen.

Albert Engström Sällskapet * Årsbok 1994

Germund Michanek: Knut Stangenberg.
Rune Sam Samuelsson: Albert Engström som Ellen Keys rättegångsbiträde.
Göran Brunius: Alberts modeller.
Hans Lönegren: 123-33-90 Engström exercerar beväring på Hultsfreds slätt.
Maija Toivola: Ett dopdokument från Lönneberga.
Lo Rindberg: I Albert Engströms spår till Islands naturkraft.
Birgit Qvarnström: Läsgodis för Engström-fans.
Birgit Qvarnström och Anders Andersö: Tack, Albert!
Rune Sam Samuelsson: ” Guldmakare” August Strindberg och bröderna Engström.
Per Åke Berg: ”Janssons luftslott” i dikt och verklighet.
Åke Söderman: ”Fläsk och bondsås” – Engströms favoriträtt.
Albert Engström: Tandvärk.
CG Laurin: Strix.
Ingmar Ingeström: AE:s släkt i Lönneberga och Rumskulla.
KG Gillstring: Albert Engström och Pelarne.
Helmer Låmg: Utdrag ur brev till Sigrid Sparre, september 1892.
Albert Engström: Luskungen.
Helmer Lång: Albert Engström och Finland.
Gratisbidrag till Söndags-Nisse från Albert Engström.
Albert Engström: Bröllopet på Blå Jungfrun.
Albert Engström:”En nypa mull! Va ä´ vi mer”Åke Söderman: Dramat över: Norrtälje kommun räddade Engströmgården.

Albert Engström Sällskapet * Årsbok 1995

Göran Boström: En hyllning i småländsk granit.
Helmer Lång: Hågkomster från ett jubileum.
Hans Lönegren: Kommisarien ä en bra å rejäl karl, men yrket…fy faen.
Eigil Schwab: Gratulerar Albert Engström till proffesorstiteln.
Maria Overland: Liten historik om Grönköping.
Birgit Qvarnström: Engströms vän i två versioner.
Rune Sam Samuelsson. Dan Andersson- medarbetare i Strix.
Knut Hagberg: AE och den linnéanska traditionen.
Albert Engström: En värmebölja över New York.
Birgit Tyréus: Albert Engström och Kiruna Kyrka.
Helmer Lång: Albert Engström- svensk och skandinav.
Birgit Qvarnström: Kar de Mumma morrar.
Theresia Knut-Ekwall: Ett jaktkåseri.
Lilian von Arnold: Albert Engströms ”gudson” står i stallet.
Birgit Tyréus: Tonsatt Stangenberg.
Albert Engström-var han rasist?Kerstin Elworth: Albert, Gunde och Ingmar är släkt.
Evert Taube: Calle Schewens vals.
Birgit ström: Pyttan än en gång.
Birgit Tyréus: Strix-polkan.
Albert Engström: Hos lappar.
Bonzo Berggren: Engström går igen.
Harald Axelsson: Ydrebo skrev Svarta Rudolf.
Ekesjö Tändsticksfabrik och Albert.
Åke Söderman: Engströmgården öppnades.

Albert Engström Sällskapet * Årsbok 1996

Rune Sam Samuelsson: Albert Engströms ”Tal till kvinnan” på Östgöta nations första minneslandskap.
Hans Lönegren: Albert Engströms präster och kolportörer.
Lars Lundberg. Albert och juridiken.
Kerstin Abrahamsson. Från Konstakademien.
Bonzo Berggren.: Ett storverk av Albert Engström.
Morten Postrup: Albert Engström på Internet.
Torkel Hagström: Albert Engströms natur- och jaktskildringar.
Helmer Lång: ”Sultanen och slavinnan”.
Gunnar Postrup: Nyanserad bild av Albert Engström.
Marianne Borgström: Kolingen är sannolikt göteborgare.
Birgit Tyréus: Skogslöparen Sammel inspirerade Albert.
Claes Narin: Albert Engström och Eksjö Museum.
Birgit Qvarnström: AE skjuter en hare.
Albert Engström: Kvarnviksharen.
Birgit Qvarnström: AE- uppmärksammad av Svenska Akademien.
Birgit Qvarnström: Inte bara rosor.
Albert Engström: Grisslehamnslif.
Herman Seldener: Kring Albert Engström.
Miggs: En pratstund med jubilaren.
Åke Söderman: Taube och Skärgårdskvällar.
Friskt och sjukt.
Bernt Everts och Thomas Hedner: Från OA till HN.
Gustaf Fröding om Albert Engström.
Blå Jungfrun i litterärt sällskap.
Birgit Tyréus: Partir, cést mourir un peu.

Albert Engström Sällskapet * Årsbok 1997

Helmer Lång: ”Strix det är jag. Gör som ni vill.”
Helmer Lång: Kolingen 1897 – Vem var han?
Esse Jansson: Möten med Lars- Bruno.
Albert Engström: Priffe.
Albert Engström: Mitt hem.
Stig Kernell: Albert Engström och flyget.
Maija Toivola: Albert och Aleko.
Björn Sandels: Skatten i linneskåpet.
Rune Sam Samuelsson: ” Det flög en dufva förbi min gård”.
Hans Lönegren: Om extra uppsyningsmän, Rigabalsam och annat.
Per- Åke Berg: Svarta Rudolf- en analys av dikten.
Lennart Jansson: En nöjsam visa om mannen som reste till Amerika.
Rune Sam Samuelsson: Albert Engström – en visans vän.
Ove Engström: Engström tonsätter Engström.
Esse Jansson: Rospiggen som tolkar Engström.
Birgit Qvarnström: Agnarna och vetet.
Gunnar Brusewitz: Albert Engström – idol och husgud.
Åke Söderman: Albert ”slår ut” både Ingo och Floyd.
Åke Söderman: Claes Narin har lämnat oss.
Birgit Tyréus: Albert Engström för årskurs 4-5.
Utflykt till Blå Jungfrun.

Albert Engström Sällskapet * Årsbok 1998

Kåa Wennberg: Bullerö – ett eldorado för både Engström och Cederström.
Helmer Lång: Dan Andersson och Kolingen.
Rune Sam Samuelsson: Albert Engström – globetrottern.
Rune Sam Samuelsson: Albert Engström och Henrik Ibsen.
Hans Lönegren: Maten i Albert Engströms värld.
Per – Åke Berg: Til Strix paa Sölvbryllupsdagen.
Lennart Jansson: Hexameteridyller i Roslagen.
Lennart Jansson: Anders Zorn – mannen som gjorde Sverige heder.
Siw Grähs: Minnen från sekelskiftet.
Albert Engström: ” Vi äro säkerligen av ett särskildt släkte”
Albert Engström: Aftonbladsstämning.
Lars- Bruno Engström: Så var han – min far Albert Engström.
Ove Engström: Att tonsätta Albert Engström.
Esse Jansson: AE – sällskapets ordförande prisad.
Åke Söderman: Året då Strix fyllde 100 och Albert blev tonsatt.
Ruth Jonzon: Rapport från småländsk horisont.
Lennart Järgenstedt: I Albert Engströms spår till Gotska Sandön.

Albert Engström Sällskapet * Årsbok 1999

Rune Sam Samuelsson: Tre Strix – Strindberg, Engström och tidskriften.
August Strindberg: Anden i flaskan.
Rune Sam Samuelsson: Prins Wilhelm och Albert Engström.
Kåa Wennberg: Okända brev av Albert Engström.
Sture Greverius: Albert Engström och Fosterländska Förbundet.
Helmer Lång: Albert Engström och sången.
Hans Lönegren: Albert Engström i Svenska Akademien.
Hans Lönegren: Med Albert Engström i geografin.
Björn Sandels: Gubbarna i hallen.
Albert Engström i Hangö.
Siw Grähs: Alberts gode vän Janne Mattson.
Ruth Jonzon: Albert var före Astrid.
Åke Söderman: Albert ständigt i fokus.
Ruth Jonzon: Rapport från småländsk horisont.
Lennart Järgenstedt: I Alberts spår.
Gunnar Postrup: Albert på Danmarksodyssé.

Albert Engström Sällskapet * Årsbok 2000

Rune Sam Samuelsson: In memoriam Albert Engström.
Rune Sam Samuelsson: Ett märkligt brev från Strindberg till Engström.
George G:son Perry: Albert Engström och omvändelsen.
Hans Lönegren: Albert Engström och det lortiga Sverige.
Helmer Lång: Albert Engström och klassikerna.
Kåa Wennberg: Engström luras till Panoptikon.
Lennart Jansson: Från det röda Rysslands hjärta.
Magnus Widell: Idrottsintresset hos Albert Engström.
Esse Jansson: Flygbaronen Cederström – en charmerande mångsysslare.
Åke Söderman: Birgit Qvarnström har lämnat oss.
Åke Söderman: Ett nytt årtusende – och Albert Engström är inte glömd.
Ove Engström: Alberts första kärlek på skiva.
Morten Postrup: Aktuella notiser om Albert.
Kaj Hörberg: Rapport från småländsk horisont.
Ruth Jonzon: Engströmsalen i Eksjö museum i ny skepnad.

Albert Engström Sällskapet * Årsbok 2001

Rune Sam Samuelsson: Tre vittra grevinnor om Albert Engström.
Helmer Lång: Albert Engström och Grönköpings äldsta historia.
Björn Sandels: Strindberg, fotografen och Albert Engström.
Hans Lönegren: Titlar med mera på Albert Engströms tid.
Kåa Wennberg: Albert Engströms första flygfärd.
Lennart Jansson: Riksdagsgubbar af Albert Engström.
Lennart Jansson: Engström och Harald Lindberg – två konstnärer i Roslagen.
Johan Millquist: När Albert frös om öronen.
Siw Grähs: Albert efterträdde ” Kungen af Grisslehamn”.
Esse Jansson: Engström på Sjöhistoriska museet och Thielska galleriet.
Hans Post: Det var så här det gick till när Albert Engströmsällskapet bildades.
Esse Jansson: Tjugo år fyllda av såväl stor dramatik som glädje.
Åke Söderman: Vårt sällskap seglar vidare.
Gotska Sandön i nyutgåva.

Albert Engström Sällskapet * Årsbok 2002

Rune Sam Samuelsson: Så minns jag Astrid Lindgren.
Maija Toivola: Einar Malms ode till Albert Engström.
Esse Jansson: Einar Malms möten med Albert Engström.
Hans Lönegren: Svärmodern i Albert Engströms värld.
Helmer Lång: Svordomarnas mästare.
Esse Jansson: Dansken Leo Hansen – en av våra största Engström – samlare.
George G:son Perry: Åt Häcklefjäll – ett dokumentärt studium med anledning avAlbert Engströms Islandsfärd 1911.
George G:son Perry: Gerhard Vontra – Alberts själsfrände vid södra Östersjön.
Albert Engström: Järnvägen och jag.
Åke Söderman: Albert En flitig brevskrivare.
Siw Grähs: När Axel Gallén – Kallela kom roende till Alberts ateljé.
Per Magnusson: När Albert lurade sina vänner på ”konfekten”.
Eigil Schwab: En redare i nöden.
Hans Nilsson: Albert hedrad med gränd i Trosa.
Birgit Tyréus: Albert Engström under läslampan.
Birgit Tyréus: En saga från Alberts hembygd.
Birgit Tyréus: Eksjö antikvariat säljer Engströmiana.
Birgit Tyréus: Håkan Stahre till minne.
Åke Söderman. Vårt sällskap jubilerade.
Ove Engström: Alberts hexameterdiktning tonsatt.