Om Albert Engström


Personen / Biografi

Albert Engström besitter en alldeles särskild popularitet i Sverige, idag liksom under sin livstid. Hans porträtt och tolkningar av, som han kallar det, adel, präster, smugglare och bönder, är djupt inrotade i det svenska medvetandet. Det är inte många svenskar som inte känner till Engström och hans ”gubbar”. Han är framför allt känd som tecknare, men han är också en mycket framstående konstnär på ordens område och förtjänar att läsas mera. Mycket mera. Humoresker, reseskildringar och kåserier utmärker Engströms prosa, men här finns också djupare samhällskritik, och karakteristik.


Skrifter

  • 1896 – Vänner och bekanta uppsnappade i förbifarten
  • 1897 – En gyldenne Book
  • 1898 – Druvklasar och fikonkvistar i Strix´ lustgård …..

Läs Mer 


Citat av Albert

”Jag är född av ovanligt hederliga föräldrar, är en studerad karl, har alltid menat väl med mitt liv, har varit en glad student, aldrig förfört någon människa till oädelhet, skrivit en massa böcker om svenska folket sådant det tycktes mig vara, är patriot, vilde som politiker, sentimental och god i min själ!” (Strix 1922:10)

”Och var jag går omkring och röker cigarr i min slokhatt, fågelfri och ser på skogen och alltihop, tycker jag, att alla som målat i Sverige, äro parisare, och det duger inte. Det får inte målas chic, utan hårt och kärvt och knegigt och med lidande och kärlek.”

Läs Mer