2009 – Mikael Niemi

Mikael Niemi kan konsten att berätta en skröna. Inte bara berätta utan också hitta på en. Han är en mästare i fabulerandets sköna konst. Hans berättarkonst har omfattat såväl lyrik som prosa och dramatik. I hans produktion finns både värme, allvar och humor. Han är visserligen inte från Smålands djupa skogar, men väl från Norrlands. Hans bisyssla (om vi får kalla det så) är att vara lärare. Samma hedervärda bisyssla hade också Albert på sin tid (på Konstakademin och som ”folkbildare”). Vi räknar honom med glädje bland skaran av framstående pristagare.