Vänner till Albert Engström!

Snart är det Valborg och ett vanligt år skulle vi göra oss redo för att genomföra ett årsmöte i Sällskapet.

Nu är ingenting som vanligt och därför har styrelsen beslutat att skjuta upp årsmötet till efter sommaren. Vi kunde naturligtvis ha anordnat ett möte över nätet, men vi tycker att det är så trevligt att träffa alla ansikte mot ansikte så vi hoppas att det ändå blir möjligt att genomföra mötet i höst.

För att spara porto kommer vi att kalla till årsmötet via e-post och på den här hemsidan. Du som vet med dig att du inte anmält din e-postadress – gör det nu!

Med hopp om en härlig sommar!

Mats Törnquist, ordförande

Albert Engström

“Nu är min atelier färdig. Den är precis som jag vill ha den och ligger just där jag vill ha den. Där skola mina vänner få bo, när de komma på besök, och somna vid den vackraste musik som finns.”