Muséet

Om Albert Engströmmuséet

Albert Engström Sällskapet bildades 1981 och är ett av Sveriges största personlitterära sällskap med ca. 900 medlemmar. Sällskapet har sitt säte i Grisslehamn och har också en smålandssektion med säte i Eksjö

Sällskapets uppdrag är att sprida kunskap om Albert Engström och hans konstnärliga verksamhet, att regelbundet utge en skrift och genom olika aktiviteter som belyser hans mångsidiga produktion samt håller hans författar- och konstnärskap levande för nya generationer och att i Grisslehamn förvalta och bedriva museiverksamhet vid i Engströmgården och Ateljen.

I Eksjö finns också ett Engströmmuseum med stora samlingar. Hults hembygdsförening framför också varje sommar i Hult dramatiseringar av berättelsena Fattigstugan, Nödåret och Pröstgården.


Öppettider och priser

Museet: Dagligen 26 juni – 15 augusti samt helgerna 21 – 22 augusti och 28 – 29 augusti, kl 11-17.

Ateljén: Dagligen 26 juni – 15 augusti samt helgerna 21 – 22 augusti och 28 – 29 augusti, kl 11-16. Guidningar sker varje hel timme och den sista startar kl 15.

Tecknarens Hus: Tills vidare ingen information om verksamhet och öppethållandet kommer att bestämmas senare.

Entréavgifter till museet och Ateljén: 100 kr / person. Medlemmar och barn under 16 år i vuxens sällskap går in gratis.

Entréavgift till ateljékvällarna: 150 kr / kväll. Biljetter kan förköpas i museet eller bokas på telefon +46(0)175 308 90 och hämtas i museet senast kl 16.45 dagen före aktuell ateljékväll.

Gruppbokade guidningar: Minimiavgiften är 1900 kr för grupper 10 personer. Därefter 120 kr / person. Gruppbokningar kan göras för perioden 15 maj-15 okt. Upplysningar och bokning sker på telefon +46(0)175 308 90.

Ateljékvällar: Onsdagar i juli: 7:e, 14:e, 21:a och 28:e, kl 19 (obs tiden). Programinnehållet kommer att fastställas senare och information kommer att finnas på bl a sällskapets hemsida.

Engströmsdagen: Lördag den 3 juli, prisutdelning kl 12. Underhållningen kommer att starta kl 11. Har bestämts att pressmeddelande med information om årets pristagare släpps i månadsskiftet maj-juni.

Medlemsavgifter: Individuellt medlemskap 275 kr/år, familjemedlemskap 400 kr/år och medlemskap för ungdom (max 30 år) 200 kr/år. Medlemskapet ger fritt inträde till museet och Ateljén, en trevlig årsbok och gratis resa till Åland med Eckerö Linjen.