2004 – Helmer Lång

Forskare och författare till boken ”Den unge Albert Engström”