Hem

Albert Engström var en av sin tids stora kulturpersonligheter och lever alltjämt genom sin omfattande produktion.

Han grundade och var redaktör på veckotidningen Strix, han ritade och målade, han gav ut böcker. Mest känd är han för sina svart-vita teckningar som illustrerar en kort historia.

Albert Engström i sin ateljé i Grisslehamn

Albert Engström Sällskapet bildades 1981 och är ett av Sveriges största personlitterära sällskap med över 1700 medlemmar. Sällskapet har sitt säte i Grisslehamn och har också en smålandssektion med säte i Eksjö.

Sällskapets uppdrag är att sprida kunskap om Albert Engström och hans konstnärliga verksamhet, att regelbundet utge en skrift och genom olika aktiviteter som belyser hans mångsidiga produktion samt håller hans författar- och konstnärskap levande för nya generationer och att i Grisslehamn förvalta och bedriva museiverksamhet vid i Engströmgården och Ateljén.

I Eksjö finns också ett Engströmmuseum med större samlingar än i Grisslehamn. Se facebook-sidan! Hultamatörerna framför också varje sommar i Hult dramatiseringar av berättelserna Fattigstugan, Nödåret, Husförhöret och Johannes.

 

Saknar du något från den gamla hemsidan kan du klicka här för att komma till den.