Smålandssektionen

 

med säte i Eksjö

Smålandssektionens Bankgiro 5727-7121
Kontakt: Kaj Hörberg070-58 50 446 eller Stina Ekeroth 0708- 44 29 66

STYRELSE (efter årsmöte 2015)

Ordförande
Kaj Hörberg (2015-2017)
Castmans väg 58
575 37 EKSJÖ
0381-130 36
070-58 50 446
kaj.horberg@telia.com

Vice ordförande
Stina Ekeroth (2014-2016)
Box 173
575 22 EKSJÖ
0708-44 29 66
0381-139 41 (b)
fotograf.stina.eksjo@gmail.com

Ledamöter (2 års val, tillsättning omlott)
Sekreterare
Inga-Britt af Donner (2014-2016)
Ydrevägen 10
575 35 EKSJÖ
0381-134 22
af.donner.ib@telia.com

Kassör
Hans Rundström (2015-2017)
Castmans väg 32
575 37 EKSJÖ
0381-107 89
070-246 19 59
hasse.ramses2@gmail.com


Web-ansvarig och kontaktansvarig Sensus
Bo-Kenneth Knutsson (2015-2017)
Prästkragevägen 6
575 37 EKSJÖ
0381-144 94
076-144 12 72
knutteknutsson@hotmail.se

Marianne Thuresson Nööjd (2015-2017), materialförvaltare.
Arendt Byggmästaresgata 16
573 32 EKSJÖ
0381-162 92
070-307 20 03

Håkan Detterfelt (2014-2016)
Trädgårdsgatan 4
575 35 EKSJÖ
0381-148 24
070 282 07 97
mhdetterfelt@gmail.com

Ersättare (ett års val)

Tommy Pettersson
Grenadjärsgatan 7a
575 32 EKSJÖ
072 549 08 88
toppetswe@hotmail.com

Anders Bernberg (2015-2017)
Formtegelvägen 8
57439 VETLANDA
0383-176 95
anders.bernberg@gmail.com

Björn Alm (2014-2016)
Regentas väg8
575 92 HULT
0381-300 02
070-662 84 41
almieksjo@hotmail.com

Hedersledamot

Sture Ahlstedt
Storegårdsgatan 2 b
575 31 EKSJÖ
0381-148 80

Ruth Jonsson
Snickaren
Västerlånggatan 32 b
575 32 EKSJÖ
0381-103 35

Birgit Tyreus
Ingsbergsgatan 37
571 37 NÄSSJÖ
0380-142 30
0708-68 64 51
birgit.tyreus@telia.com

Gunnar Postrup
Färsjövägen 9
575 91 HULT
0381-301 15
postrup@swipnet.se

Revisorer (ett års val)
Ingemar Gustafsson
076-787 25 40
gustafsson-ingemar@telia.com

Håkan Åkvist
Läroverksgatan9
575 31 EKSJÖ
0381-137 79
070-726 31 30
hakan.akvist@spray.se


Revisorsersättare (ett års val)
Kristina Lindqvist
Anders Nilsson


Valberedningen (ett års val)
Styrelsen fick i uppgift att under året hitta en ny valberedning

Övriga

Lisa Ugarph
0381-360 00
0381-800 84

Urban Blomberg
urban.blomberg@telia.com
036-918 60

Gun Fernholm
0381-152 70

Putte Kock Catering
0381-152 70

Krusagården (Lokalhyra)
0381-100 87