Årsböcker

 

Årsbok 1982

 • Curt Hellquist: 1721 medlemmar och 331076 kronor.
 • Rolf E Wagermark: Första Engströmdagen i Grisslehamn.
 • Stellan Arvidson: ” Ej vörda-vårda”
 • Birgit Qvarnström: I Småland.
 • Intervju med Albert Engströms dotter: Lisa Larsson Engström berättar för Sten-Eggert Nauclér.
 • Rolf E. Wagermark: Från Norrköping till Grisslehamn.
 • Birgit Qvarnström: Albertkretsen på Engströmgården.
 • Kar de Mumma: Kring Albert Engström och Hasse Z.
 • Birgit Qvarnström: Albert var hans lärare, dottern hans fästmö.
 • Birgit Qvarnström: Att vara piga hos Engströms.
 • Helmer Lång: Varför just Albert Engström.
 • Birgit Qvarnström: ”Min vän Kalle Andersson”
 • Birgit Qvarnström: I ateljén.

Årsbok 1983

 • Inger Wilin: Möt Albert i Eksjö Museum.
 • Elisabeth Claesson: ”Verk” av den unge Alberts hand.
 • Birgit Tyréus: Albert Engström lever upp varje år i Hult.
 • Helmer Lång: Albert Engströms Småland.
 • Sten Eggert- Nauclér: Akademiledamot och Kyrkofursten.
 • Elisabeth Claesson: Pyttans A-B och C-D lära.
 • Curt Hellquist: Stormig resa till paradiset.
 • Stellan Arvidsson: Alberts inträdestal i Akademien.
 • Roland Kempe: När vi hälsade på Albert i Grisslehamn.
 • Birgit Qvarnström: När Strindberg kom till Engströmgården.
 • Nils Berman/ Birgit Qvarnström: Albert på en bibliofils bokhylla.
 • Rolf E Wagermark: Winklar på wägen.
 • Curt Hellquist: Albert som reklamproducent.
 • Lennart Jansson: Den romantiske pastorn på Väddö.
 • Curt Hellquist: Liv i Albert.

Årsbok 1984

 • Åke Davidsson ”Käre broder Lunkentus”
 • Märta Bohlin ”Två smålänningar bland De Aderton”
 • Birgit Qvarnström ”Två smålänningar till”
 • Germund Michanek ”Två allvarliga humorister”
 • Lennart Anderzon ”Unik Engströmsamling hos Elweroth”
 • Helmer Lång ”Albert och Emil i Lönnerberga”
 • Östen Malmberg ”Ett brev till min far”
 • Rolf E Wagermark ”Vägen till Valand”
 • Marie-Louise och Larsolof Giertta ”Koolingens farfar i Göteborg”
 • Rune Sam Samuelsson ”Daniel i lejonkulan och Alberts nattliga kval”
 • Putäll med variationer
 • Curt Hellqvist ”Den vilde jägarn'”
 • Birgit Qvarnström ”Osedd skall vår kärlek blomma”
 • Arne Karlsson ”Albert Engström i filatelins värld”
 • 1 av 4.973

Årsbok 1985

 • Åke Davidsson: Kring Albert Engströms gästbok.
 • AE intager stol nr 18 (teckning).
 • Lars Hamberg: Albert Engströms kontakter med Finland.
 • Birgit Tyréus: En Engströmsamlare i Småland.
 • Germund Michanek: Albert Engströms galoscher.
 • ”Hon som fick för humor“
 • Rune Sam Samuelsson: Albert Engströms Grisslehamnsstab i karikatyr.
 • Herman Stolpe: Albert Engström och ” sjövilde vännen” Uno Österman.
 • Kar de Mumma: Var Engström arg, avundsam och okunnig?
 • Polityrspriten än en gång.
 • Willys vrak, Engström och Martinson.
 • Birgit Tyréus: ”Bästa Engströmporträttet.
 • Birgit Tyréus: När Kolingen blev frimärke.
 • Birgit Qvarnström: Albert Engström i dagens Stockholm.
 • Rolf Arfwedson: Ett kräftkalas på Engströmgården.
 • REW: Från Norrköping till Grisslehamn.
 • Ett brev till min far.

Årsbok 1986

 • Tack, Erik Johan Längman.
 • Torsten Svedfelt: Albert Engströms syn på Zorn.
 • Lars Hamberg: Albert och Alma.
 • Hasse Zetterström: Hos Albert Engström i Grisslehamn.
 • Kar de mumma: En afton med Albert Engström.
 • Germund Michanek: Att vara Albert Engströms son.
 • Rolf E Wagermark: Valand och vidare.
 • Ragnar Gottfarb: Albert Engström och Hugo Lindberg.
 • Ragnar Gottfarb: När AE ingrep i Marsjömålet.
 • Sture von Schewen/ Birgit Tyréus:Svansarna- där Albert dåsade vid ekebordet.
 • Rune Sam Samuelsson. Carl Mikael Bellman och Albert Engström samt något om ”handgemäng”
 • Birgit Qvarnström: Engström och Karlfeldt två nära vänner.
 • Hans Nilsson: Tur att Albert började kreta i rätt ände.
 • Birgit Qvarnström: Döderhultarens Albert fick längre ben.
 • Karl-Ivar Hildeman/ Birgit Qvarnström: Fru Sigrid återupprättad.
 • Polityrspriten- slutet på historien.
 • Ur familjealbumet. ”Cigarren”.

Årsbok 1987

 • Åke Davidsson: Några blad ur en av AE:s skissböcker.
 • Åke Davidsson: ”Herr Larssons undrande och spörjande elev”
 • Birgit Qvarnström: Engströms syn på Svenska Akademien innan han satt där själv.
 • Curt Hellquist: Engström på utrikiska.
 • Ivar Öhman: Albert Engström i Simplicissumus.
 • Birgit Qvarnström: Det var då, det!
 • Birgit Qvarnström: I Alberts spår från Medelhavet till Skinnarviksringen.
 • Rune Sam Samuelsson: Albert Engström- konstnären och hans signeringar.
 • Rune Sam Samuelsson: Anna Brantings märkliga brevbekännelse för AE.
 • Curt Hellquist: Allvetaren knäppte Albert på näsan.
 • Bo Petersson: Albert ”tränade” Rit- Ola i boxning.
 • Rolf E. Wagermark: Vidare Vallentin.
 • Birgit Tyréus: Albert Engströms föräldrahem och 30-årsjubileum.
 • Lars Hamberg: Albert och Alma ännu en gång.
 • Albert Engström: Flyga.
 • Birgit Tyréus: Albert Engström och pilotvingarna.
 • Curt Hellquist: Svenska folket tar åter.

Årsbok 1988

 • Curt Hellquist: Carl-Albert räddade Albert.
 • Hans Lönegren: Albert Engström och Axel Klinkowström.
 • Uno Myggan Ericson: Engström Visan och revyn.
 • Birgit Qvarnström: ” Den mest hänryckande humoresk som finns på svenska”
 • Birgit Qvarnström: De satt på stol n:o 18
 • Rune-Sam Samuelsson: När Albert lät pudra och filmsminka sig.
 • Rune.Sam Samuelsson: Ett råd av Albert.
 • Birgit Qvarnström: Unik expo i Grisslehamns museum: ”Skakis” i tårar, Sigrid med cigarr.
 • Rolf E Wagermark: Vidare vyer.
 • Curt Hellquist: Brutet ben ger intressant fynd.
 • Birgit Qvarnström, Sven Blomgren: Tack för Curt.
 • Bo Petersson: Det var i Mullsjö A.E. började skriva.
 • Birgit Qvarnström: Vedholm, Vedholm, Vedholm.
 • Birgit Qvarnström: ” Det vanliga priset, 500 lock”.
 • Jan Agertz: Engströmsutställningen på Eksjömuseum- en presentation.
 • Robert Norrby: Å hördu Snåle bonde.

Årsbok 1989

 • Birgit Qvarnström: Engström i bokfloden m m.
 • Rune Sam Samuelsson: En ”fridfull julhälsning” till Albert Engström.
 • Olle Lönnheim: Albert Engströms brev till Arthur Engberg.
 • Hans Nilsson: Trosa- Albert Engström utkorade kråkvinkel.
 • Birgit Qvarnström: Engström och Bonniers.
 • Bo Petersson: En ”långdröm” En dubbelstaty med Albert och Kolingen.
 • Evert Taube, Rune Sam Samuelsson: Evert Taubes ode till AE med anledning av kvädet Podager.
 • Uno Myggan Ericson: Extra sprit till Engström.
 • Birgit Tyréus: Vila i småländsk jord.
 • Birgit Tyréus: Lars Engström minns farbror Albert.
 • Curt Hellquist: Han förevigade sekelskiftets storheter.
 • Gudrun Holm: Ett måhända lite annorlunda möte med Albert Engström.
 • Evert Taube: Ur ” Berättelser under ett fikonträd”
 • Albert Engström: Nathan Söderblom- humoristen.
 • Curt Hellquist: Karikatyriska Sonetter tillägnade Albert Engström vid hans 40-årsdag af Gustaf Fröding.
 • Erik Abrahamson: Smålamndshistorier.
 • Kjell Hjern: Valands konstskola.
 • Gustaf Näsström: Konstnärsliv i Göteborg.