Sällskapet

Om Albert Engström Sällskapet


Albert Engström Sällskapet bildades 1981 och är ett av Sveriges största personliterära sällskap med över ca. 900 medlemmar. Sällskapet har sitt säte i Grisslehamn och har också en smålandssektion med säte i Eksjö

Sällskapets uppdrag är att sprida kunskap om Albert Engström och hans konstnärliga verksamhet, att regelbundet utge en skrift och genom olika aktiviteter som belyser hans mångsidiga produktion samt håller hans författar- och konstnärskap levande för nya generationer och att i Grisslehamn förvalta och bedriva museiverksamhet vid i Engströmgården och Ateljen.

I Eksjö finns också ett Engströmmuseum med större samlingar än i Grisslehamn. Hults hembygdsförening framför också varje sommar i Hult dramatiseringar av berättelsena Fattigstugan, Nödåret och Pröstgården.


Bli Medlem


Albert Engström Sällskapet utger årligen en årsbok innehållande intressanta artiklar om Engströms liv och leverne. Ett medlemskap i Sällskapet renderar en årsbok + den fina uggle-nålen + medlemskort som berättigar till fria resor för hela familjen på Eckerölinjen med avgång 15.00 från Grisslehamn och hemresa från Eckerö 18.30 lokal tid.

Priser:

Medlemskap individuellt 275 kr/år
Familjemedlemskap 400 kr/familj och år
Ungdomsmedlemskap 200 kr (30 år)

Fyll i förmularet nedan så skickar vi alla uppgifter om medlemskapet.


Styrelsen


För att kontakta våra styrelsemedlemmar direkt, vänligen klicka på knappen nedan


Stadgar

  • § - 1 Rikssällskapet har till uppgift

    att sprida kunskap om Albert Engström och hans konstnärliga samt litterära verksamhet

    att regelbundet utge en skrift, som belyser Albert Engströms mångsidiga produktion samt att genom olika aktiviteter hålla hans författar- och konstnärskap samt personlighet levande för nya generationer ...

Albert Engström | Priset

Ulf Lundkvist - Pristagare

Tilldelas Ulf Lundkvist. Kanske inte för nit och redlighet, men för ett helsikes bra konstnärskap. Han är en etablerad och studerad karl, med såväl Grundis som ...

Läs Mer
Soran Ismail - Ungdomspristagare

Man kan undra vad en ödmjuk, fördomsfri och snäll person som Soran Ismail har för koppling till Albert Engström. Förmodligen ingen. Kanske får han årets ungdomspris ...

Läs Mer