Tecknarens Hus

Tecknarens hus i Albert Engström’s stall

En av de idéer som framkommit i utvecklingsarbetet med Albert Engströmgården var möjligheten att utveckla ett nytt museum. Projektet har fått arbetsnamnet Tecknarens Hus. En contemporär utställningshall med utsökt läge och med möjligheter att erbjuda ett intressant utbud av moderna utställningar med ett internationellt fokus. Där skulle finnas en möjlighet att inrymma permanenta utställningar av flertalet spännande satirtecknare, serietecknare, animatörer m.fl. Tecknarens hus skulle också kunna bli ett nav för andra kulturevenemang, kurser och utbildning som på ett intressant sätt förlänger den korta säsong som är rådande i dagsläget.

Att bygga ett nytt museum är inte gjort i en handvändning och medföra stora ansträngningar och ekonomiska resurser. Arbetet är redan påbörjat i samarbete med kulturförvaltningen i Norrtälje kommun.

Sällskapets ordförande, Mats Törnqvist, öppnar den första utställningen i Tecknarens hus. Det är Lennart Hellsings värld som tagit tredimensionell form med hjälp av Tor Svaes och Roger Josefssons fantastiska hantverk. Roger Josefsson, Johan Ström och hans dotter Saga ses i arbetet med att iordningställa utställningen.