ALBERT ENGSTRÖM-PRISET

ALBERT ENGSTRÖM-PRISET     

AE-priset modell

 

Albert Engström-priset utdelas till enskild person eller
sammanslutning som uppfyller ett eller flera av  följande kriterier:

♦  att aktivt och i hög grad ha medverkat till att Albert Engströms verk hålls levande

♦  att aktivt ha medverkat till att kunskapen om och/eller intresset för Albert och hans verk spridits

♦  att i sin produktion (motsvarande) verka/ha verkat i Alberts anda – antingen i bild, text, ton etc. eller genom att sprida glädje, genom att gissla girighet, högfärd, dumhet, skenhelighet eller på annat sätt verka för en moral i Engströmsk anda.

Priset utgörs av ett konsthantverk av Bo-Kenneth ”Knutte” Knutsson och föreställer  ”Kolingen i blomsterhagen”.

Priset utdelas 1 gång per år under förutsättning att styrelsen anser att värdig mottagare  finns och att Sällskapets ekonomi tillåter.

Varje medlem i Albert Engström Sällskapet har rätt att föreslå pristagare. Nominering skall inges till styrelsen senast 3 månader före planerad utdelning, och skall vara åtföljd av skriftlig motivering.

Priset utdelas på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Priset utdelas normalt inte till person som är anställd i Sällskapet eller som har styrelseuppdrag eller liknande funktion i detsamma. Priset kan dock i undantagsfall – och det efter det att vederbörande avslutat sin anställning/motsvarande – utdelas till sådan person, som inte enbart på ett fullödigt sätt fullgjort sitt uppdrag, utan dessutom på annat sätt uppfyllt ett eller flera av ovannämnda kriterier.

Priset skall kallas Albert Engström-priset.

Styrelsen fastställer tid och plats för utdelning av priset.

ALBERT ENGSTRÖM-PRISET 2013 gick till Pija Lindenbaum

   Priset delades ut på Engströmsgården i Grisslehamn i som vanligt strålande solsken.

I motsats till tidigare år delades priset ut av Rolf Engström före den sedvanliga lunchen i Ateljén.
IMG_8434 (800x600) IMG_8461 (800x600)IMG_8475 (800x600)  IMG_8499 (640x480)

Pija Lindenbaum är en välkänd barnboksförfattare och illustratör och efter prisutdelningen köade många ur publiken för att köpa signerade böcker. När sedan Pija och övriga inbjudna intog lunchen i Ateljén fortsatte dagen med Jörgen Toresson och hans medmusikanter med musikunderhållning som även innefattade ett melodikryss.

ALBERT ENGSTRÖM-PRISET 2012 gick till Lasse Åberg,

som mottog priset på Engströmsgården i Grisslehamn i strålande solsken lördagen den 14 Juli

I strålande solsken och med en fullsatt gård fick publiken börja med ett melodikryss med Roslagen, sol och hav som tema. De eminenta musikerna Benny Johansson, Jörgen Toresson och Lennart Axborn spelade melodierna till krysset och publiken uppskattade den här formen av underhållning , som pågick medan årets Engströmspristagare avnjöt lunch i ateljén.

Melodikryss Engströmsdagen 2012

Melodikrysset Engströmsdagen 2012

Strömmingsmackor Engstromsdagen 2012

Prisutdelning melodikryss Engstromsdagen 2012Tre stycken gjutjärnsugglor lottades ut bland dem som löst melodikrysset

Roffen Engströms tal till pristagaren i melodikrysset på Engströmsdagen 2012

Det blev så dags för årets pristagare Lasse Åberg att motta Engströmspriset. Sällskapets ordförande Rolf Engström motiverade i sitt tal varför Lasse Åberg hade utsetts.

Pristagaren Lasse Åberg tackar för Engströmspriset 2012

Stig Helmer Experience underhåller i Grisslehamn på Engströmsdagen

Efter prisutdelningen överraskade Lasse med att underhålla med sin orkester Stig Helmer Experience till en jublande publik.

CIMG4196 (2) Tackar och bugar