ALBERT ENGSTRÖMSDAGEN 2014

Albert Engströmsdagen blev (som vanligt) en solig dag med gården fylld av förväntansfulla åskådare och kafégäster.

 

2014-07-12 12.19.13

Konferencier för dagen var Micke Blum och Jörgen Toresson med orkester stod för musiken.

Årets Albert Engströmspristagare fick motta priset av Rolf ”Roffen” Engström med följande motivering:

aepris2014gunilla    aeknutteopristagaregunilla2014
Gunilla Dahlgren med priset                          Gunilla med ”Knutte” Knutsson, prisets skapare

Gunilla Dahlgren har det gemensamt med Albert Engström att hon utgår från en figur som omvärlden betraktar med viss skepsis. I Gunillas fall är det Lilla Fruntimret och för Alberts var det Kolingen.

Hon låter sin figur med humorns hjälp reflektera omvärldens sanningar och värderingar och i spegelbilden ser vi tydligt dumheten, orättvisan och självgodheten.

 Motiveringen är att hon med ett humoristiskt och fjäderlätt anslag delar ut både visdomsord och dråpslag, något som publiken fick ett smakprov på när Gunilla höll sitt tacktal.

aeungdomspris2014                       aeupris2014

Nytt för året var också att utdela ett ungdomspris till en pristagare i ca. 30 års ålder eller yngre.

Priset följer Albert Engströmsprisets stadgar men fokuserar mer på ”i Albert Engströms anda”.
Priset kommer att delas ut var annat år till en kvinna och var annat år till en man. Det första året delas det ut till en kvinna. Juryn kommer att bestå av tidigare pristagare i bägge kategorierna samt styrelsens representanter. Styrelsen fattar det slutliga beslutet om pristagare.

Detta första år bestod juryn av konstnären mm Lasse Åberg, komikern mm ”Babben” Larsson, Presidenten i Serieakademin mm Sture Hegerfors, ordf. i Albert Engström Sällskapet mm Roffen Engström samt sammankallande mm Göran Modig.

I år tilldelas priset till Lina Neidestam en ung serieskapare född 22 april 1984. Hennes serie Zelda har rönt stor framgång i olika tidningar och utkommer även i album. Lina bor i Stockholm och storstäderna är den miljö, som Zelda helst verkar röra sig i. Miljön och Zeldas problem känns väldigt aktuella samt tidlösa.

Lina Neidestam får priset med följande motivering:

”Lina Neidestams värderingar och Albert Engströms dito kommer i mångt och mycket aldrig att befinna sig på samma plan. Linas karaktärer har en klar feministisk utstrålning och hennes verk är många gånger mycket erotiska. Det kan man inte säga om Alberts verk. Men andan i Albert Engström är att lyfta fram honom eller henne som aldrig syns. Luffaren, pigan, beväringen, fiskaren och torparen.

Albert och Lina lever i olika världar, men för en gemensam kamp, många gånger i Alberts anda.”

Ovanstående är en sammanfattning av Göran Modigs motivering.

aehederspristagareoskapare             2014-07-09 21.31.26

För första gången har Albert Engström Sällskapets hederspris utdelats denna dag:

Michael ”Micke” Blum får det speciella pris som endast gjorts i tre exemplar. Detta speciella pris har tidigare tilldelats Astrid Lindgren 1994 och Helmer Lång 2004 i samband med deras Albert Engströmpris. Alberts huvud utformades av Eksjökonstnären Rolf Wernersson och gjordes endast i tre exemplar.  ”Knutte” Knutsson, som har utformat piedestalen står tillsammans med Micke på den vänstra bilden.  Micke får priset med motiveringen att han med envishet har bidragit till att få ut Albert Engströms verk till en bred publik.

Förutom musikunderhållningen med Jörgen Toressons orkester framträdde medlemmar från Teater da Vinci med sångnummer ur sånglustspelet ”Fanjunkaren på Väddö”, som uppfördes den 5 och 6 juli på Roslagens Sjöfartsmuseum i Älmsta. För att sammanfatta: En innehållsrik dag i strålande solsken och med en entusiastisk publik.