Albert Engström sällskapetStadgar Styrelse Albert Engström-priset


Albert Engström Sällskapet bildades 1981 och är ett av Sveriges största personlitterära sällskap med över 1700 medlemmar. Sällskapet har sitt säte i Grisslehamn och har också en smålandssektion med säte i Eksjö.

Sällskapets uppdrag är att sprida kunskap om Albert Engström och hans konstnärliga verksamhet, att regelbundet utge en skrift och genom olika aktiviteter som belyser hans mångsidiga produktion samt håller hans författar- och konstnärskap levande för nya generationer och att i Grisslehamn förvalta och bedriva museiverksamhet vid i Engströmgården och Ateljén.

I Eksjö finns också ett Engströmmuseum med större samlingar än i Grisslehamn. Smålandssektionen framför också varje sommar i Hult dramatiseringar av berättelserna Fattigstugan, Nödåret och Prästgården.

Bli medlem i sällskapet

Albert Engström Sällskapet utger årligen en årsbok innehållande intressanta artiklar om Engströms liv och leverne. Ett medlemskap i Sällskapet renderar en årsbok + den fina uggle-nålen + medlemskort, som berättigar till fria resor för hela familjen på Eckerölinjen med avgång 15.00 från Grisslehamn och hemresa från Eckerö 18.30 lokal tid.

Medlemskapet kostar vid betalning före den 1 april 225 kr och vid
betalning efter detta datum 250 kr. Utlandsboende betalar 265 kr. Ungdomsmedlemskap t.o.m. 25 år kostar 100 kr /år. Årsböckerna (inte den senaste) går även att beställas separat till en kostnad av 60 kr st.

Nytt medlemskap får man enklast genom att betala in medlemsavgiften enligt ovanstående till Sällskapets plusgirokonto 510051-6 och att ange namn och adress. Årsbok, ugglenål och medlemskort kommer att skickas snarast möjligt.