Alberts plåtar

Vill ni göra ett klipp? En av våra medlemmar kan tänka sig att sälja sina 8 etsningar som Albert Engström gjorde och som visar Gotska Sandön. De är inramade och väldigt fina. Vi sålde dem till honom för 9 000 kronor men av utrymmesskäl går det att få dessa för 5 000 kronor. Ett tillfälle. Kontakta mig: Göran Modig på goran.modig@bredband.net så ordnar jag kontakten mellan alla!

Beställ tryck av Albert Engströms plåtar!

Här är alltså de tjugo bilderna vars plåtar har legat på Hugo Lindbergs advokatbyrå sedan åtminstone 1940.  Dessa kommer göras i nytryck och går att beställa här.

Bilderna kommer att tryckas i en enda upplaga om 35 bilder per plåt. Varje bild kommer att förses med ett äkthetsintyg som intygar upplagans storlek samt att bilden är tryckt från originalplåten. Varje äkthetsintyg är också försett med tryckarens signatur.

Klicka på bilderna för format och styckpris

Mapp Porträtt, 8 bilder

Mapp Naket osv.

Mapp Gotska Sandön

Försäljningen sker på följande sätt:

Bilderna är till salu var för sig eller som delar i olika mappar. Eftersom vi inte vet hur stor efterfrågan är tänkte vi låta hela mappen ha företräde framför undermappar som i sin tur har företräde framför enstaka bilder. Mappar utgör naturligtvis ett förmånligare pris än enstaka bilder. I övrigt gäller sedvanlig turordning. Alla telefonsamtal, brev eller mail kommer att dateras så att ingen blir förbigången. De beställningar som görs kommer att katalogiseras i väntan på tryck. Därefter kommer de att levereras. Skulle efterfrågan vara så stor att inte alla kan få de bilder de önskar så går mappar före enstaka bilder.