Visning av Albert Engströms permanenta utställning på Eksjö museum

 StinaoMarianne 20160402Konstf b
Svenska konstföreningars distriktsstämma 2016 för Jönköpings län hölls i Eksjö den 2 april 2016. Ett självklart inslag var givetvis besök på Albert Engström museet. Guider var Stina och Marianne.