Verksamhetsmål 2016/2017

Albert Engström Sällskapet Smålandssektionen

 

Årligen

 • Genomföra läsningar ur Alberts texter och berättelser.
 • Ta fram ett termahäfte med historier och citat
 • Genomföra julförsäljning på Eksjö museum
 • Kranskröning av Albertstatyn på Eksjö museum den 12 maj
 • Medverka med material i Riks sällskapets årsbok
 • Verka för kapitalökning så att en ”Albert bok” kan bli möjlig att trycka
 • Synas i media

2016/2017

 • Stödjer Eksjö museum
 • Etablera en arbetsgrupp kring Alberts musik och sång
 • Ta fram temahäfte ”Konstnären”.
 • Deltar i AE Riks sällskaps årsmöte.
 • Delta i Höglandets konstronda

Inriktning de närmaste åren

 • Ta fram en ”AE bok”.
 • Ta fram en vikvägg med AE info (Marknadsföring)
 • Utveckla samarbete med skolor (t ex specialarbetstema inom olika ämnen, skolbibliotet).
 • Utveckla nya AE produkter (t ex tallriks- och/eller skrivbordsunderlägg, AE mappar)
 • Det skall finnas kapital motsvarande tre verksamhetsår.

Inriktning på sikt ( inkl idéer)

 • Utveckla samarbetet med offentliga miljöer såsom bibliotek, länsmuseum mm
 • Ta fram några större häften (format, omfattning..)
 • Utveckla en sälj- och marknadsföring av AE material (mail, internet…)Ansvarig styrelsen