AE läsning Ängelholm

Sture, Kaj, Marianne och Stina var den 6 mars i Ängelholm och läste AE-berättelser och Kaj beskrev Alberts arbete och liv för 80-90 personer i samband med psoriasisföreningarnas årsmöte.

AElasningiAngelholm6mars2016