ALBERT ENGSTRÖMPRISET

PRISET | AWARDS

Priset utdelas till konstnärer inom ord, bild ton och scen som verkar i Alberts anda. Vad är då Alberts anda undrar en förvånad allmänhet? Albert var en satiriker, romantiker, realist, humorist, humanist och medmänniska som betraktade sin samtid med kärlek och skepsis, ofta från ett utifrånperspektiv. Han tog den svagares parti (Kolingen betraktade sig verkligen inte som svagare, (framförallt inte mentalt) men det gjorde hans omgivning och då kanske framförallt ekonomiskt/socialt). Alberts valspråk (stulet från Eddan) berättar något om hans sätt att betrakta världen. Det fanns ingraverat på redaktionssaxen: ”Tål intet ont i världen men var glad åt allt gott.”

Albert Engström Sällskapets styrelse har beslutat att från och med år 2014 dela ut ett ungdomspris till en pristagare i ca 30 års ålder eller yngre. Priset kommer att delas ut, vartannat år till en kvinna och vartannat år till en man.

Pristagare av Albert Engströmpriset | ÅR 2014

Gunilla Dahlgren - Pristagare

Albert Engströmpriset delas ut till författaren, tecknaren och kåsören Gunilla Dahlgren för ”Lilla Fruntimret".
. En karaktär som funnits sedan 60-talet. Motiveringen är att Gunilla Dahlgren med ett humoristiskt och fjäderlätt anslag delar ut både visdomsord och dråpslag.

Lina Neidestam - Ungdomspristagare

AE’s Ungdomspris. Detta första år tilldelas priset till den begåvade serietecknaren Lina Neidestam. Utdrag ur motiveringen: ”Linas karaktärer har en klar feministisk utstrålning och hennes verk är många gånger mycket erotiska. Det kan man inte säga om Alberts verk. Albert och Lina lever i olika världar, men för ändå en gemensam kamp med humorn som redskap.”

Michael Blum - Hederspristagare

Michael har tagit Albert till sitt hjärta och vice versa. Ingen kan (numera) som Michael framföra Engström på roslagsmål. Han behärskar dialekten till fullo och det är obetalbart att höra honom berätyta historier. Michael är också auktoriserad skärgårdsguide och har arbetat som borgelig vigsel och begravningsförättare. Han är också kåsör, konferencier och en jäkla bra kock!