ALBERT ENGSTRÖMPRISET

PRISET | AWARDS

Priset utdelas till konstnärer inom ord, bild ton och scen som verkar i Alberts anda. Vad är då Alberts anda undrar en förvånad allmänhet? Albert var en satiriker, romantiker, realist, humorist, humanist och medmänniska som betraktade sin samtid med kärlek och skepsis, ofta från ett utifrånperspektiv. Han tog den svagares parti (Kolingen betraktade sig verkligen inte som svagare, (framförallt inte mentalt) men det gjorde hans omgivning och då kanske framförallt ekonomiskt/socialt). Alberts valspråk (stulet från Eddan) berättar något om hans sätt att betrakta världen. Det fanns ingraverat på redaktionssaxen: ”Tål intet ont i världen men var glad åt allt gott.”

Pristagare av Albert Engströmpriset | ÅR 2013

Pija Lindenbaum - Pristagare

Bilderboksskaparen, konstnären och författaren Pija Lindenbaum har tilldelats 2013 års Albert Engström-pris med motiveringen: .

Pija Lindenbaum flätar i sitt konstnärskap samman ord och bild till en helgjuten enhet. I sina bilderböcker följer hon en svensk satirisk tradition där den till synes maktlösa genom humor och klarsynthet lär sig hantera världen och sitt eget liv.

Priset delas ut på Albert Engströmdagen den 13 juli på Albert Engströmgården Augustberg i Grisslehamn. Det består av Bo-Kenneth Knutssons fina trästatyett, gjord efter Albert Engströms teckning ”Kolingen i midsommarhagen” från 1904.

Pija Lindenbaum är en av vår tids största och mest uppskattade svenska bilderboksskapare. Hon är född och uppvuxen i Sundsvall och gick ut Konstfack 1979. Efter det har hon arbetat som tecknare, formgivare och författare. Hon har gett upphov till den rad älskade bilderbokskaraktärer: Gittan, Åke, Lill-Zlatan, Kenta och Siv. I mars 2013 romandebuterade Pija Lindenbaum med Plats. I september kommer Pija Lindenbaum med bilderboken Ska vi va?, ett relationsdrama om Berit och Flisan, där den till synes oskyldiga frågan ”ska vi va?” spelar en viktig roll.

Albert Engströmsällskapet delar ut Albert Engströmpriset till en enskild person eller sammanslutning, som uppfyller ett eller flera av följande kriterier:

• att aktivt och i hög grad ha medverkat till att Albert Engströms verk hålls levande
• att aktivt ha medverkat till att kunskapen om och/eller intresset för Albert och hans verk spridits
• att i sin produktion (motsv) verka/ ha verkat i Alberts anda – antingen i bild, text, ton etc eller genom att sprida glädje, genom att gissla girighet, högfärd, dumhet, skenhelighet eller på annat sätt verka för en moral i Engströmsk anda.