ALBERT ENGSTRÖMPRISET

PRISET | AWARDS

Priset utdelas till konstnärer inom ord, bild ton och scen som verkar i Alberts anda. Vad är då Alberts anda undrar en förvånad allmänhet? Albert var en satiriker, romantiker, realist, humorist, humanist och medmänniska som betraktade sin samtid med kärlek och skepsis, ofta från ett utifrånperspektiv. Han tog den svagares parti (Kolingen betraktade sig verkligen inte som svagare, (framförallt inte mentalt) men det gjorde hans omgivning och då kanske framförallt ekonomiskt/socialt). Alberts valspråk (stulet från Eddan) berättar något om hans sätt att betrakta världen. Det fanns ingraverat på redaktionssaxen: ”Tål intet ont i världen men var glad åt allt gott.”

Pristagare av Albert Engströmpriset | ÅR 2012

Lasse Åberg - Pristagare

Lasse Åberg är en konstnär som skaffat sig tillträde till svenska folkets hjärtan. Det har han gjort genom att vara både seriös konstnär och humorist. Stig-Helmer är förvisso snällare än Kolingens men icke desto mindre ett alter ego (som han själv gestaltar). Han har en lång och stabil, välutbildad och väldokumenterad konstnärsgärning bakom sig när han nu får Albert Engströmpriset. Han har på så vis stora likheter med Albert (men som sagt en snällare framtoning). Få personer kvalar så självklart in bland pristagarna som han.