ALBERT ENGSTRÖMPRISET

PRISET | AWARDS

Priset utdelas till konstnärer inom ord, bild ton och scen som verkar i Alberts anda. Vad är då Alberts anda undrar en förvånad allmänhet? Albert var en satiriker, romantiker, realist, humorist, humanist och medmänniska som betraktade sin samtid med kärlek och skepsis, ofta från ett utifrånperspektiv. Han tog den svagares parti (Kolingen betraktade sig verkligen inte som svagare, (framförallt inte mentalt) men det gjorde hans omgivning och då kanske framförallt ekonomiskt/socialt). Alberts valspråk (stulet från Eddan) berättar något om hans sätt att betrakta världen. Det fanns ingraverat på redaktionssaxen: ”Tål intet ont i världen men var glad åt allt gott.”

Pristagare av Albert Engströmpriset | ÅR 2010

Lennart Hellsing - Pristagare

I Västanfors land bakom Anundshögs rand
Där händer det konstiga saker ibland
Där föddes en trollkarl
Som lekte med ord
Och leker det gör han ännu på vår jord


Med Hellsingska ramsor
Och roliga flamsor
Och rim i ett band ifrån India land
Med ungar i rader
Och ägg bakom lader
Med selleri, gurka och gräslöksband


När jag blivit sjutti
Då har han väl sutti
I hundrade år
med sitt flygiga hår
den gubben går


Mina vänner: Lennart Hellsing!!

Nu kommer vi till den högtidliga utdelningen av Albert Engström priset. Och det är en bild av Kolingen, Alberts hjärtebarn, vagabonden, normbrytaren, kanske en förridare till punken. I alla fall delar han den kvalitén med årets pristagare, Lennart Hellsing att han ständigt gjorde det oväntade och överraskande som fick publiken att tänka. Lennart Hellsing är med sin enorma och geniala produktion en arbetsbroder till Albert Engström. Dessutom är han en levande legend. Alla barnramsor ni någonsin har lärt er kommer från Lennart Hellsing. Allvarligt talat! Praktiskt taget! Han har funnits ibland oss så länge vi kan minnas. Han är i ordets rätta bemärkelse ett unikum.