ALBERT ENGSTRÖMPRISET

PRISET | AWARDS

Priset utdelas till konstnärer inom ord, bild ton och scen som verkar i Alberts anda. Vad är då Alberts anda undrar en förvånad allmänhet? Albert var en satiriker, romantiker, realist, humorist, humanist och medmänniska som betraktade sin samtid med kärlek och skepsis, ofta från ett utifrånperspektiv. Han tog den svagares parti (Kolingen betraktade sig verkligen inte som svagare, (framförallt inte mentalt) men det gjorde hans omgivning och då kanske framförallt ekonomiskt/socialt). Alberts valspråk (stulet från Eddan) berättar något om hans sätt att betrakta världen. Det fanns ingraverat på redaktionssaxen: ”Tål intet ont i världen men var glad åt allt gott.”

Pristagare av Albert Engströmpriset | ÅR 2009

Mikael Niemi - Pristagare

Mikael Niemi kan konsten att berätta en skröna. Inte bara berätta utan också hitta på en. Han är en mästare i fabulerandets sköna konst. Hans berättarkonst har omfattat såväl lyrik som prosa och dramatik. I hans produktion finns både värme, allvar och humor. Han är visserligen inte från Smålands djupa skogar, men väl från Norrlands. Hans bisyssla (om vi får kalla det så) är att vara lärare. Samma hedervärda bisyssla hade också Albert på sin tid (på Konstakademin och som ”folkbildare”). Vi räknar honom med glädje bland skaran av framstående pristagare.