ALBERT ENGSTRÖMPRISET

PRISET | AWARDS

Priset utdelas till konstnärer inom ord, bild ton och scen som verkar i Alberts anda. Vad är då Alberts anda undrar en förvånad allmänhet? Albert var en satiriker, romantiker, realist, humorist, humanist och medmänniska som betraktade sin samtid med kärlek och skepsis, ofta från ett utifrånperspektiv. Han tog den svagares parti (Kolingen betraktade sig verkligen inte som svagare, (framförallt inte mentalt) men det gjorde hans omgivning och då kanske framförallt ekonomiskt/socialt). Alberts valspråk (stulet från Eddan) berättar något om hans sätt att betrakta världen. Det fanns ingraverat på redaktionssaxen: ”Tål intet ont i världen men var glad åt allt gott.”

Pristagare av Albert Engströmpriset | ÅR 2007

Hans Alfredsson - Pristagare

Hasse Alfredsson är nestorn i svensk humor och har under lång tid varit ledarhund. Ja, ledarhund i många olika färger. Han personifierar humorn för en hel nation. Uppskattningen han får för sin insats är nog jämförbar med den uppskattning Albert upplevde på sin tid. Han skriver, agerar, regisserar, ja till och med sjunger. Han har gått från studentspex i underliga lokaler till shower tillsammans med Sveriges bästa aktörer på våra nationalscener. Film, radio, TV, show, allt har han hunnit med. Här finns också en mörk ton, den som är så viktig för att humorn ska få volym och inte bli platt och endimensionell. Det är meningslöst och blir jäkligt långrandigt att räkna upp allt han gjort, ensam eller tillsammans med begåvade kamrater. Vi är helt enkelt oerhört glada att få ha honom här och ge honom Albert Engströmpriset.