ALBERT ENGSTRÖMPRISET

PRISET | AWARDS

Priset utdelas till konstnärer inom ord, bild ton och scen som verkar i Alberts anda. Vad är då Alberts anda undrar en förvånad allmänhet? Albert var en satiriker, romantiker, realist, humorist, humanist och medmänniska som betraktade sin samtid med kärlek och skepsis, ofta från ett utifrånperspektiv. Han tog den svagares parti (Kolingen betraktade sig verkligen inte som svagare, (framförallt inte mentalt) men det gjorde hans omgivning och då kanske framförallt ekonomiskt/socialt). Alberts valspråk (stulet från Eddan) berättar något om hans sätt att betrakta världen. Det fanns ingraverat på redaktionssaxen: ”Tål intet ont i världen men var glad åt allt gott.”

Pristagare av Albert Engströmpriset | ÅR 2006

Jan Berglin - Pristagare

Jan Berglin har en förmåga att med sina stornästa karaktärer fånga upp nyanserna i just de ytterst känsliga frågor som avhandlas i texten. Det är en rasande rolig humor helt utan stora åthävor. Vi får ofta livets vardagligheter i en klockren blixtbelysning. Sublimt är det enda ord som funkar för denna milda men ack så omstörtande satir. Bättre än så här kan inte vardagslivets frågor och fåfängligheter presenteras. Jan liksom Albert har en bakgrund i Uppsalas studentliv. Han upplever förmodligen samma krav på leveranssäkerhet som Albert gjorde i och med samarbetet med tidningar. Jan är också lik Albert på ytterligare ett sätt, han är nämligen oerhört produktiv. Räckan med publicerade seriealbum är i det närmaste oändlig. Och glädjande nog så fortsätter den. Vi är mycket glada att få ge vårt pris i år till Jan Berglin.