ALBERT ENGSTRÖMPRISET

PRISET | AWARDS

Priset utdelas till konstnärer inom ord, bild ton och scen som verkar i Alberts anda. Vad är då Alberts anda undrar en förvånad allmänhet? Albert var en satiriker, romantiker, realist, humorist, humanist och medmänniska som betraktade sin samtid med kärlek och skepsis, ofta från ett utifrånperspektiv. Han tog den svagares parti (Kolingen betraktade sig verkligen inte som svagare, (framförallt inte mentalt) men det gjorde hans omgivning och då kanske framförallt ekonomiskt/socialt). Alberts valspråk (stulet från Eddan) berättar något om hans sätt att betrakta världen. Det fanns ingraverat på redaktionssaxen: ”Tål intet ont i världen men var glad åt allt gott.”

Pristagare av Albert Engströmpriset | ÅR 1995

Gunnar Brusewitz - Pristagare

En konstnär och författare med naturen som inspirations- och motivbank. Han är en av våra bästa naturskildrare och bara genom detta besläktad med Albert. Brusewitz studerade skulptur, måleri och grafik 1941-45, samt vid Kungliga Akademien för de fria konsterna 1949, så han fick aldrig möjlighet att ha Albert som lärare. Men det gick ju uppenbarligen bra ändå.

Förutom sin egen rikliga bok och bildproduktion har han även illustrerat frimärken, böcker av Frans G Bengtsson och en utgåva av Carl von Linnés landskapsresor. Brusewitz utformade även diplomen till Nobelpriset i litteratur mellan åren 1963 och 1988. Han har haft en mängd viktiga separatutställningar och han utnämndes till hedersdoktor vid Stockholm universitet 1982. Han är ett säkert kort som Albert Engströmpristagare.