Artiklar som säljs i Eksjö

FÖRSÄLJNING i Eksjö av AE litteratur, kort, kassar, paraplyer mm sker i Museet, Ljusboden i Hult och av sällskapet i samband med läsningar, årsmötet i april samt på Eksjö Museum under Eksjö Julmarknad. Häftena säljs även i Grisslehamn.

KONSTNÄREN
Valda delar ur Strix där Albert Engström beskriver konstnären i bild och text. Häftet är framtaget i samband med Höglandets konstrondas 25 års jubileum 2017.
(Albert Engström Sällskapet Smålandssektionen deltar i Höglandets konstronda)Häftet är i C5 format och framtaget med stöd från SENSUS.
TRYCKT 2017
Albert Engströms STRIX 1897-1907 Del II av III
En sammanställning som omfattar stora delar av det som Albert Engström skrivit i sin tidning Strix under åren 1907-1917
Albert Engströms STRIX 1897-1907 Del I av III
En sammanställning som omfattar stora delar av det som Albert Engström skrivit i sin tidning Strix under åren 1897-1907
TALANDE TILLSTÄLLNINGAR – vett och etikett kompletterade med passande Albert bilder och historier.
Inbjudan och svar, Klädsel vid olika tillfällen, Allmän artighet och presentation, Dukning, Brodsskick och servering, Skål och tal, Sång och dans, Tack.
Festtalare
– Inte för jag har nå´t att säja, men de ä så förbannat svårt att tiga! Häftet är framtaget med stöd från SENSUS. TRYCKT 2015
aeliv ALBERT FRÅN LÖNNEBERGA
En illustrerad skrift på 28 sidor som i kronologisk ordning ger en inblick i Alberts liv och leverne. Tryckt 2007.
 aevykort STORT VYKORT
Fotografier från Albert Engströms Småland med:Bäckfall, Lönneberga
Fattigstugan, Hult
Minnessten, Skuruhatt
Stigen till Skuruhatt
Hässlåsa damm, Hult
Gravsten, Hult
Tryckt 2005
 aecd ALBERT ENGSTRÖM CD-SKIVA
En cd med ett urval berättelser som läses upp av i Eksjö kända AE- profiler. På skivan återfinns bland annat:I en tredjeklasskupé,
Rumpedraget, Sockerängeln,  Fattigstugan,
Julotta,
Johannes och Hälje
Inspelad 2006
 aecitat CITATHÄFTE
16 sidors häften med ett urval citat från Alberts produktion. Det första (gult) är allmänt tänkvärda citat medan övriga häften har ett tema som röd tråd. I de senare blandas citaten med nutidsaktuell humor och teckningar.Alla häften är i storlek för att kunna skickas i ett vanligt C 6 kuvert.
 aejul DET SOM HÖR JULEN TILL – CITATHÄFTE
Här får ni bland annat läsa om Julseglatsen, Julbocken, Julbordet och Alberts slätvälling. Ja allt från Grisslehamnsål till rökt Smålandskorv. Tryckt 2005
 aekvinnan KVINNAN OCH KÄRLEKEN – CITATHÄFTE
Om kvinnor, manfolk, kärlek och äktenskap. Tryckt 2006
 aesml SMÅLAND OCH SMÅLÄNNINGEN – CITATHÄFTE
Från naturälskare till rik fattiglapp. Tryckt 2006
 aekolingen KOLINGEN – CITATHÄFTE
Om Kolingen, gentlemannen som har Det och rör sig med oefterhärmlig elegans. Ja, om enkel lya, mode, puts, stärksaker och lyxartiklar. Tryckt 2007
 sjukligt08 SJUKLIGT FRISKT – CITATHÄFTE
Om och kring nutids- aktuella frågor från sjukvården. Häftet är framtaget i samband med Psykiatriska kliniken i Eksjö 20-årsjubileum. Tryckt 2008
 aeskola08 LÄRARE OCH ELEVER – CITATHÄFTE
Från skolans miljö kan vi få en inblick i att det är inte alltid är så att kunskap och logik hänger i hopa. Tryckt 2008
 aemil08 DET MILITÄRA – CITATHÄFTE
Så länge militären rekryterar bland de civila så kan det gå hur som helst – läs och se! Tryckt 2008
 aeutgifter09 UTGIFTER OCH INKOMSTER – CITATHÄFTE
Den får då inte va fatti som vill sätta in pängar i den här banken – läs och se att tiden är sig lik! Tryckt 2008
 aearbete09 ARBETE Å ”ARBETE” – CITATHÄFTE
– Arbete ä nog bra, men det tar bort så förbaskadt mycke tid! Tryckt 2009
 matodryck10 MAT OCH DRYCK – CITATHÄFTE
– Når jordpärnen ä tillagade på de hära viset, då kan en tånnalös togga dom, sa tiggarn, når han fek en sup.Häftet är framtaget med stöd från SENSUS. Tryckt 2010
 hunden2011 VÅR BÄSTA VÄN HUNDEN – CITATHÄFTE ur Strix Ur kolingens modejournal sommarsäsongen 1901.Teckningar av Albert Engström och Hilding Nyman. Häftet är framtaget med stöd från SENSUS. Tryckt 2011
JAKT OCH JÄGARE – CITATHÄFTE ur Strix
Jag är nu återkommen från en längre tids vistelse i Småland, där jag bland annatmed fördel och förtjusning idkat tjufskytte, det enda slags jakt som tillfredställermin indiannatur.Teckningar av Albert Engström. Häftet är framtaget med stöd från SENSUS. TRYCKT 2013
FISKARE OCH FULA FISKAR ur Strix
Teckningar av Albert Engström. Häftet är framtaget med stöd från SENSUS. TRYCKT 2014
 aemapp ALBERT ENGSTRÖM I LINNÉS FOTSPÅRI samband med Linnés 300 års jubileum togs denna mapp fram, med 7 blomstermålningar av Albert Engström . Till detta några skrivna blad kring Albert och botaniken där han möter Skogsfrun, studerar växter, berättar om buskbjörken, skildrar midsommarens blommor, mycket funnet i Smålandsmystiken. Tryckt 2007. 200 numrerade exemplar.
 aekasse04 ALBERT ENGSTRÖM – KASSEKasse med den bugande Albert som under ett antal år prydde infartsskyltarna till Eksjö stad men sedan stadens 600 års jubileum blivit förvisade till kommunhusets källare. En stor besvikelse för oss AE älskare som med denna kasse vill visa stöd för Alberts närvaro. Tillverkad 2004.